• Prima   |  Studii şi analize   |  Studii şi analize
  Studii şi analize
  • STUDIU. Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova
   Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului GEF-PNUD "consolidarea capacităților de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a realiza prioritățile ecologice naționale și globale", implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF).
   24.06.2015     
   Raport final al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, 2011-2014
   Proiectul Energie și Biomasă și-a propus ca obiectiv general să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei din biomasă, cea mai viabilă și accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.
   27.05.2015      Energie şi Biomasă   
  • Reforma fiscală de mediu din Moldova / Raport 11 februarie 2014
   Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a îndeplini prioritățile naționale și globale de mediu”
   Vezi în : româna   21.05.2015     // 2542.088 Kb  
   Restartarea reformei fiscale – imperativ pentru sustenabilitatea finanţelor
   În ultimii 15 ani sistemele fiscale ale ţărilor din Europa de Est, care au aderat la UE, au fost cardinal reformate în cadrul proceselor de transformări economice şi politice. Spre deosebire de schimbările produse la începutul anilor ‘90 şi marcate de particularităţile tranziţiei, reformele în perioada de preaderare au ţintit obiective de sincronizare şi de adaptare la standardele comunitare.
   20.05.2015      Contabilitate şi Audit   
  • Sistemul de taxare a resurselor naturale
   Scopul studiului de față constă în analiza diagnostic a implementării taxelor pentru utilizarea resurselor naturale și a efectelor complexe (fiscale, social-economice și ecologice) ale acestora în vederea elaborării recomandărilor viabile de reformare a mecanismului respectiv și creării suportului financiar necesar gestionării durabile a resurselor naturale locale.
   19.05.2015      Proiectul REF   
   Analiza pieței instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice
   Acest studiu a fost realizat de compania Fast Training Consulting SRL în cadrul proiectului GEF-PNUD "Consolidarea capacităţilor de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a realiza priorităţile ecologice naţionale şi globale”, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF).
   Vezi în : româna   english   17.05.2015      ISBN 978-9975-53-491-8.  // 1356.408 Kb