• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Știri  |  Proiectul COMPOSTARE ÎN COMUNITĂȚILE RURALE a fost lansat la Cărpineni şi Horjeşti

  Proiectul COMPOSTARE ÎN COMUNITĂȚILE RURALE a fost lansat la Cărpineni şi Horjeşti

    Print
   19.09.2016      

  Proiectul pilot COMPOSTARE ÎN COMUNITĂȚILE RURALE, finanţat de Fondul Canadian pentru Iniţiative Locale (CFLI) şi implementat de Centrul Ecologic de Asistenţă şi Instruire (CEAI), și-a lansat activitățile în satele Cărpineni şi Horjeşti din comuna Cărpineni, raionul Hânceşti. În prezenţa primarului Ion Cărpineanu şi a circa 40 de persoane, managerul proiectului Sergiu Burcă a prezentat activitățile ce vor avea loc în lunile următoare, precum şi informații privind  beneficiile compostării la sursă a deşeurilor biodegradabile.

  În cadrul întâlnirilor a fost aplicat un chestionar de evaluare a modului în care sunt gestionate deșeurile și a necesarului de instruire privind compostarea în gospodăriile individuale. La sondaj a participat primăria Cărpineni şi 28 dintre participanții la evenimentele de lansare a proiectului.             

  Potrivit informațiilor oferite de Primărie, dintr-un număr total de 4026 de familii, numai 20 practică compostarea. Reprezentanții Primăriei consideră că sătenii cunosc într-o mică măsură practicile de compostare și că proiectul pilot ce urmează a fi implementat în comună va fi unul util. În acest sens, un curs de instruire despre compostare ar fi necesar, iar populația comunei ar fi dispusă să composteze deșeurilor biodegradabile.  

  Din informaţiile oferite de Primărie rezultă următoarele:

  • Pe teritoriul comunei sunt generate următoarele tipurile de deșeuri: ambalaje și resturi de ambalaje, subproduse de origine animală și produse derivate care nu sunt destinate consumului uman, uleiuri uzate, deșeuri biodegradabile.
  • Deșeurile nu sunt colectate separat; acestea sunt depozitate pe sol ori în depozite special construite.
  • Din activitățile desfășurate rezultă unele deșeuri periculoase.
  • Comuna are un serviciu de salubritate, la care au acces toți sătenii.
  • Taxa lunară pentru transportarea gunoiului este de 23 de lei.
  • Reprezentanții Primăriei cunosc faptul că anumite categorii de deșeuri pot fi reciclate; în comună există deșeuri care pot fi valorificate.
  • Primăria nu realizează măsuri de reducere a cantității de deșeuri; cele mai mari probleme legate de managementul deșeurilor sunt resursele financiare insuficiente și lipsa implicării cetățenilor.
  • În gospodării se practică arderea resturilor vegetale.

  Participanții la sondaj au fost selectați cu ajutorul Primăriei. Respondenții cunosc practica de compostare și consideră, în proporție de 80%, că proiectul lansat este unul foarte util.

  Toți participanții la sondaj știu că anumite categorii de deșeuri, precum hârtia, metalul, plasticul și sticla, trebuie colectate separat. 70% dețin deșeuri care pot fi reciclate, însă numai un sfert separă deșeurile.

  Din aceștia, mai puțin de 10% au practicat compostarea. Peste 90% practică arderea resturilor vegetale, inclusiv a frunzelor.

  Potrivit respondenților, cele mai mare probleme ce țin de gestiunea deșeurilor sunt:  

  • lipsa resurselor financiare;
  • informarea insuficientă a locuitorilor sau indiferența lor;
  • deșeurile nu sunt colectate separat;
  • lipsa tomberoanelor pentru colectarea lor separată;
  • poluarea apelor și a aerului;
  • aruncarea gunoiului în câmp sau arderea lui;
  • refuzul anumitor săteni de a plăti taxa de colectare a gunoiului;
  • colectarea rară a deșeurilor menajere (de două ori pe lună).  

  90% dintre respondenți ar fi dispuși să participe la un curs practic despre compostare și peste 95% ar dori să primească o ladă pentru compostarea deșeurilor biodegradabile din gospodăria lor. 

  În concluzie, un curs practic despre compostare este considerat foarte util şi necesar de către reprezentanţii localităţilor-ţintă. În perioada următoare, Centrul Ecologic de Asistenţă şi Instruire va desfăşura o campanie de informare despre beneficiile compostării deșeurilor biodegradabile şi va organiza o serie de instruiri la care vor participa peste 600 de persoane. După instruiri, 250 de familii vor primi, prin mijlocirea proiectului, câte o ladă pentru compost, iar la zece instituții vor fi instalate compostoare performante, pentru a face realizabilă selectarea și valorificarea deșeurilor biodegradabile.

   

  Pentru informaţie:

  Maria Bâlici, Asistentă de Proiect, tel: 0790 40 801; E-mail: ceai.office@gmail.com