• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Anunțuri  |  Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Moldova – Ucraina

  Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Moldova – Ucraina

    Print
   17.06.2015     Cancelaria de Stat   

  Prezentul apel pentru propuneri de proiecte este unul deschis, în cadrul căruia documentele vor fi prezentate într-o singură etapă (Nota Conceptuală și Formularul de aplicare complet)

  Cadrul temporal

  Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare teritorială Moldova-Ucraina este lansat în data de 15 aprilie 2015, termenul limită pentru depunerea solicitărilor de finanțare fiind la data de 15 iulie 2015.

  Aria Programului

  Activitățile proiectelor finanțate în cadrul Programului pot fi implementate în cadrul ariei eligibile a Programului :

  • Ucraina: oblasturile Cernăuți, Odessa, Vinița
  • Republica Moldova: întreg teritoriul

  Obiectivul și prioritățile Programului

  Obiectivul general al Programului de Cooperare Teritorială Moldova-Ucraina este consolidarea contactelor transfrontaliere între localitățile publice locale, comunități și organizații ce reprezintă societatea civilă în vederea soluționării în comun a provocărilor în domeniile social și economic.

  Obiectivele specifice:

  Programul de cooperare teritorială Moldova-Ucraina este axat pe necesitățile de dezvoltare locală și acoperă următoarele trei obiective operaționale și măsuri eligibile corespunzătoare:

  Obiectivul Operațional 1. - Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților locale în regiunea de frontieră prin implementarea proiectelor comune de dezvoltare economică și socială 

  a)  Promovarea legăturilor de afaceri transfrontaliere

  b)  Diversificarea surselor de venit și dezvoltarea oportunităților de angajare în regiunile rurale

  Obiectivul Operațional 2 - Soluționarea provocărilor comune

  a) Soluționarea problemelor comune de mediu și consolidarea capacităților de răspuns în cazul situațiilor excepționale

  Obiectivul Operațional 3 - Cultură, educație și sport

  a) Promovarea multi-diversității culturale și integrarea socială a minorităților etnice în regiunile de frontieră

  b) Facilitarea contactelor interumane în domeniile social, cultural, educație și sport, cu accent pe problemele tineretului

  Bugetul disponibil

  Anvelopa financiară indicativă al acestui apel pentru propuneri de proiecte constituie 3,300,000 Euro.

  Dimensiunea grantului solicitat în cadrul proiectelor trebuie să se încadreze între următoarele  limite maxime și minime:

  • minimum  60,000 Euro
  • maximum 300,000 Euro

  Prezentarea propunerilor de proiecte:

  Aplicațiile urmează a fi prezentate într-un original și două copii, format A4, legate separat. Formularul complet al solicitării de grant (Partea A: nota conceptuală și partea B: formularul complet), bugetul proiectului și matricea cadrului logic trebuie, de asemenea, transmise pe suport electronic, într-un fișier separat unic (formularul de aplicare nu trebuie divizat în mai multe fișiere). Versiunea electronică trebuie să conțină aceeași informație ca și versiunea hard anexată.

  Aplicațiile trebuie prezentate într-un plic sigilat prin poșta oficială, serviciul de curierat or personal (un certificat semnat cu referință la ora și data recepționări va fi eliberat persoanei în cauză) la următoarea adresă:

  Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului

  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  strada Chervonoarmiyska 44,

  01004 Kiev

  Întrebări

  Aplicanții pot adresa întrebări Autorității de Management privind subiectele ce țin de prezentul apel de propuneri în scris la următoarea adresă:

  eaptc-kiev@giz.de

  Sesiuni Informaționale

  În cadrul apelului vor fi organizate sesiuni informaționale:

  Data

  Localitatea

  Locație

  27 aprilie 2015

  Municipiul Chișinău

   Summit Events, str. Tighina,  49/3

  28 aprilie 2015

  Bălți

   Hotel Balti, str. M. Sadoveanu,1  floor 4

  30 aprilie 2015

  Cahul

   District Council str.    Independentei, 2

  05 mai 2015

  Cernăuți

   

  06 mai 2015

  Vinița

   

  08 mai 2015

  Odessa

   

  Agenda sesiunii de informare

  Pentru a confirma participarea, Vă rugam să Va înregistrați  la următoarea adresă :

  Mariana.puntea@giz.de

  Tatiana.udrea@giz.de