• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Anunțuri  |  Anunţ privind selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi ai societăţii civile în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

  Anunţ privind selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi ai societăţii civile în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord

    Print
   13.07.2015     ADR NORD   

  În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord).

  Selectarea reprezentanţilor sectorului privat va fi efectuată conform următoarele criterii:

  1. Minim 3 ani de activitate;
  2. Forma de proprietate:
  • societate pe acţiuni;
  • societate cu răspundere limitată;

       3. Anexa nr. 2 a Bilanţului Contabil - „Raportul de profit şi pierdere";
       4. De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

  • Experienţa anterioară a organizaţiei de participare în proiecte de angajament public;
  • Disponibilitatea candidatului de a se implica în activităţile specifice ale CRD Nord;
  • Disponibilitatea de a participa la şedinţele CRD Nord.

  Selectarea reprezentanţilor societăţii civile va fi efectuată conform următoarelor criterii:

  1. Minim 3 ani de experienţă în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanţate de donatori internaţionali;
  2. Minim 3 ani de experienţă în promovarea parteneriatelor locale şi regionale;
  3. Experienţă şi calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD Nord;
  4. Scrisoare de motivație a candidatului la funcția de membru al CRD Nord.

  Avantaj pentru selectarea reprezentanţilor societăţii civile va constitui experienţa în activităţile conexe dezvoltării regionale, în implementarea proiectelor inter-raionale şi/sau transfrontaliere.

  Organizaţiile interesate vor expedia în adresa Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), prin poşta electronică adrnord@gmail.com, cu menţiunea „Dosar CRD Nord / Sector privat / Societate civilă [denumirea organizaţiei] [numele raionului / municipiului]", următoarele documente:

  1. CV-ul organizaţiei;
  2. CV-ul persoanei care va reprezenta organizaţia în CRD Nord;
  3. Scrisoarea de motivaţie a candidatului nominalizat pentru funcția de membru al CRD Nord, din partea instituției participante;
  4. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / ONG;
  5. Anexa nr. 2 a Bilanţului Contabil - „Raportul de profit şi pierdere" (pentru reprezentanții sectorului privat).

  În baza dosarelor prezentate, Comisia de selectare va selecta din fiecare raion / municipiu câte un reprezentant al sectorului privat şi al societăţii civile cu statut de membru al CRD Nord.

  Data limită pentru recepţionarea dosarelor - 29.07.2015.

  Date de contact:

  • MDRC: Dorin Andros, șef Direcție politică și cooperare regională; telefon birou: (22)20-45-43;
  • ADR Nord: Ala Cucu, Secția planificare strategică și programare; telefon birou: (231) 2-62-94; telefon mobil: 078823110.