• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Anunțuri  |  Competiție de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afacerile sale

  Competiție de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afacerile sale

    Print
   16.07.2015     Ministerul Economiei   

  Proiectul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică locală durabilă",

  implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei și Fundației Orange Moldova anunță

  COMPETIȚIA DE GRANTURI

  pentru întreprinderile mici și mijlocii care aplică inovații în afacerile sale


  La competiția de granturi pot participa întreprinderile micro, mici sau mijlocii, create cu cel puțin doi ani înaintea datei aplicării, care își propun să implementeze inovații în afacerile sale. Suma maximă a grantului este de 8.000 USD, sau 60% din valoarea totală a proiectului, solicitantul acoperind nu mai puțin de 40% din bugetul acestuia. Prin competiția de graturi vor fi finanțate pîna la 100 de proiecte inovatoare. 

  Data limită de aplicare (conceptul de proiect): 27 iulie 2015, ora 17.00.

  Criteriile de eligibilitate și procedura detaliată de depunere a solicitării sunt disponibile lahttp://inobiz.md/financial-support/. Aplicația se face exclusiv on-line, pewww.inobiz.md.    

  Pentru informații suplimentare contactați: Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.

   

  Проект „Инновационное деловое развитие в целях устойчивого экономического роста на местном уровне",внедренный ПРООН Молдова при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и Фонда Orange Moldova объявляет

  KОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ

  для малых и средних предприятий, применяющих инновации в своем бизнесе

  В конкурсе грантов могут принять участие микро-, малые и средние предприятия, учрежденные, по крайней мере, за два года до даты подачи заявки, которые намерены внедрять инновации в своей деятельности. Максимальная сумма гранта составляет 8.000 долларов США, или 60% от общей суммы проекта, заявитель покрывает не менее 40% из своего бюджета. Конкурс на получение грантов профинансирует около 100 инновационных проектов. 

  Крайний срок подачи заявок (концепция проекта): 27 июля 2015, время17.00.

  Критерии отбора и подробная процедура подачи заявок доступны наhttp://inobiz.md/financial-support/. Подача заявок осуществляется исключительно онлайн, наwww.inobiz.md.   

  За дополнительной информацией обращайтесь:Думитру Василеску, Менеджер проекта, тел.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.