• Prima   |  Evenimente naţionale   |  Anunțuri  |  Conferinţă Internaţională "MEDIUL SI SCHIMBAREA CLIMEI: DE LA VIZIUNE LA ACTIUNE"

  Conferinţă Internaţională "MEDIUL SI SCHIMBAREA CLIMEI: DE LA VIZIUNE LA ACTIUNE"

    Print
   20.05.2015     Ministerul Mediului   

  Ministerul Mediului al Republicii Moldova anunță convocarea în data de 5 iunie 2015 a Conferinţei Internaţionale „Mediul și schimbarea climei: de la viziune la acțiune".


  Persoanele interesate pot prezenta lucrări ce țin de domeniile:
  Schimbări climatice 
  · Aspecte de adaptare și reducere a emisiilor de gaze cu effect de seră; 
  · Studii ştiinţifice și aplicative  în domeniul schimbărilor climatice;
  · Eficienţa energetică și reducerea impactului schimbărilor climaterice; 
  · Eco-Tehnologii de mediu;
  . Efeciența energetică a clădirilor;
  . Surse alternative de energie - utilizarea lor la nivel european și în Republica Moldova.  
  Solurile - bogăția naturală a Republicii Moldova 
  · Protecţia solului - factor determinant pentru dezvoltarea durabilă;
  · Cercetări actuale în domeniul conservării resurselor de sol;
  · Agricultura ecologică.
  Managementului deșeurilor
  · Managementului deşeurilor - metode și soluții contemporane;
  · Cooperarea intersectorială la nivel local și internațional: provocări şi reuşite; 
  Conservarea resurselor naturale
  · Biodiversitate, arii protejate, rețele ecologice;
  · Dezvoltarea domeniului forestier, cinegetic și piscicol;
  · Bazine hidrografice, resurse de apă;
  Educația ecologică 
  · Educația ecologică - factor de bază pentru dezvoltarea durabilă;
  · Integrarea aspectelor de educaţie ecologică în programele şcolare;
  · Implicarea instituţiilor de învăţămînt în educaţia ecologică;
  · Contribuţia ONG la ridicarea nivelului de educaţie ecologică;        
  Se preconizează de a edita materialele Conferinței într-o culegere tematică, din aceste considerente, rugăm persoanele care vor participa, sau care intenționează să vină cu comunicări în cadrul atelierelor de lucru, să se conformeze următoarelor reguli: 
  Participanţii vor/pot publica comunicările ştiinţifice în  culegerea tematică, înregistrată oficial în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la publicații, respectând următoarele prevedri:
  - Materialul (max.5 pagini A 4 interval 1,5 Times New 14)  trebuie realizat în format electronic, cules în editorul Microsoft Word;
  - Fiecare articol/ material include:
  -  Titlul (se culege cu majuscule, bold)
  -  Prenumele şi Numele complete ale autorului (bold, italic)
  -  Textul articolului - scris cu font Times New Roman, dimensiune 14, hârtie A4 (210 x 297 mm),
  margini: sus - 15 mm, jos - 20 mm, stânga - 15 mm, dreapta - 15 mm, obligatoriu cu diacritice
  - Bibliografie;
  - Data prezentării (revizuirii) articolului/ materialului;
  - Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă. Fotografiile trebuie să fie de calitate bună. Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu;
  - Bibliografia va fi situată la sfârşitul articolului/ materialului şi prezentată într-o succesiune numerică corespunzătoare ordonării citărilor în text;
  - Citarea, forma scurtă a referinţei înserată în text între paranteze pătrate, permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul publicaţiei-sursă. Citarea trebuie să conţină suficiente elemente care să asigure corespondenţa exactă între citare şi referinţa bibliografică a documentului identificat;
  - Numerele, prezentate sub formă de indici între paranteze pătrate, înserate în text, trimit la document în ordinea în care ele sunt citate pentru prima dată. Citările următoare primesc acelaşi număr ca şi prima citare. Dacă sunt citate numai anumite părţi ale unui document, după numărul respectiv poate fi dată şi paginaţia, de exemplu [8, p.231] .
  - Bibliografia trebuie să includă elementele necesare de identificare a documentului: responsabilitatea principală (autorul), titlu, responsabilitatea secundară (instituţia prezentată), titlul documentului gazdă, ediţie, publicare (loc, editor), localizare în cadrul documentului gazdă, an, desemnarea fasciculei, colecţia, caracterizare cantitativă sau paginaţia părţii. 
  Notă: Materialele ce nu corespund cerinţelor de mai sus, precum şi cele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale pot fi respinse.
  - Depunerea lucrărilor se va face pînă în ziua de 11 mai 2015 la adresa electronica cim@mediu. gov. md  cu indicația "CONFERINȚA".
  - Prezentarea comunicărilor ştiinţifice poate fi realizată în forme variate: PowerPoint, Publisher, blog, wiki, web site.
  Materialele prezentate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale:
  - Informaţia este bine structurată. Împărţirea informaţiei pe secţiuni, pagini, articole este intuitivă, completă şi neredundantă.
  - Informaţia poate fi uşor găsită în prezentare. Prezentarea permite utilizatorilor metode diverse şi ușor de utilizat pentru a găsi informaţiile dorite
  - Informaţia este prezentată clar, concis, corect şi fără greşeli gramaticale.
  - Grafica pune în valoare conţinutul. Elementele vizuale contribuie la atenţionarea utilizatorului, navigarea în prezentare, regăsirea informaţiei şi nu sunt doar un scop în sine.
  - Autorul este responsabil de veridicitatea informațiilor prezentate.