• Prima   |  Prezentare   |  Informații generale

  Informații generale

    Print

  Acest portal a fost creat în cadrul Proiectului PNUD/GEF "Reforma Fiscală de Mediu" şi  reprezintă o platformă de promovare a conceptelor de dezvoltare durabilă şi economie verde, a politicilor de descentralizare şi a altor reforme sectoriale, toate împreună având menirea să asigure dezvoltarea durabilă şi verde a Republicii Moldova.

  Site-ul va servi şi ca instrument de popularizare a „ideologiei verzi", concept nou şi încă puţin cunoscut în Republica Moldova.

  Pagina web dedicată dezvoltării durabile şi verzi a Republicii Moldova îndeplineşte câteva funcţii esenţiale:

  Este o platformă de comunicare şi informare despre activitatea tuturor partenerilor care constituie cadrul instituţional pentru dezvoltarea durabilă şi înverzirea economiei.

  Este o bibliotecă de acte legislative şi normative ce reglementează „înverzirea" politicilor fiscale şi sectoriale. Această bibliotecă conţine şi proiecte de legi aflate în proces de examinare, inclusiv pe cele care se referă la angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova.

  Este o bibliotecă de studii şi analize relevante în domeniul „green", realizate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.

  Este un suport virtual pentru reflectarea evenimentelor publice naţionale din domeniul „green", precum sunt conferinţele, seminarele, consultările publice, mesele rotunde.

  Este o bază de date cu informaţii utile şi frecvent actualizate, pentru autorităţile publice locale şi grupurile de iniţiativă locale.

  Este o platformă de promovare a dezvoltării durabile, conținând spoturi video destinate unui public divers, publicaţii şi reviste electronice de promovare a bunelor practici.

  Este o platformă ce descrie eforturile instituţiilor guvernamentale de a reduce consumul de energie şi de a folosi eco-tehnologiile şi inovaţiile în activitatea zilnică.

  Conţine linkuri utile către instituţiile implicate în elaborarea politicilor „verzi" din toate sectoarele.

  Oferă informaţii despre proiecte-model sau bune practici din alte state, aplicabile în Republica Moldova.

  Site-ul www.green.gov.md nu substituie pagina web a Ministerului Mediului sau paginile altor ministere şi agenţii sectoriale. Dimpotrivă, acesta reprezintă poziţia unificată a Guvernului în promovarea priorităţii de „înverzire" a programelor de dezvoltare aprobate în Republica Moldova.

  Proiectului PNUD/GEF "Consolidarea capacităţilor de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a realiza priorităţile ecologice naţionale şi globale" este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF).