• Prima   |  Prezentare   |  Declaraţie de intenţii privind dezvoltarea durabilă şi economia verde a Republicii Moldova

  Declaraţie de intenţii privind dezvoltarea durabilă şi promovarea economiei verzi

    Print

  La 8 aprilie 2014, Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul Danemarcei, a organizat un eveniment de nivel înalt cu tema: „Dezvoltarea durabilă verde a Republicii Moldova”, prma reuniune intersectorială de acest gen. La eveniment, miniștrii economiei, agriculturii și mediului au semnat o Declarație de intenții privind dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi în Republica Moldova. Documentul, semnat sub auspiciul Prim-ministrului Republicii Moldova, reconfirmă importanța dezvoltării durabile pentru autoritățile centrale ale țării, și angajamentul Guvernului de a stabili un mecanism instituțional de consolidare a eforturilor pentru promovarea acestui domeniu. Vedeți mai jos textul documentului:


  DECLARAȚIE DE INTENȚII
  privind dezvoltarea durabilă și economia verde a Republicii Moldova


  Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Acestea își găsesc reflectarea în principalele documente de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova–2020, Strategia energetică–2030, Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, Strategia de dezvoltare a agriculturii 2013–2020 şi proiectul Strategiei de mediu 2014–2023, examinat în prezent de Guvern. Acestea sunt totodată parte a angajamentelor Republicii Moldova față de partenerii de dezvoltare ai țării din exterior. Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova urmează să îl semneze în următoarele luni, urmărește expres asigurarea dezvoltării durabile şi promovarea economiei verzi în țara noastră. Prin semnarea Acordului, Republica Moldova se angajează să armonizeze legislaţia națională la cea europeană și să asigure integrarea prevederilor de protecție a mediului, utilizarea rațională a resurselor și eficiență energetică, în toate sectoarele economiei naționale și ale vieții sociale.
   

  În contextul celor expuse mai sus, salutăm și susținem lansarea ”Ofertei Verzi pentru Moldova”, inițiativă ce vine să răspundă așteptărilor cetățenilor noștri și, mai ales, a antreprenorilor din Republica Moldova, care doresc să dezvolte aici afaceri durabile. De asemenea, exprimăm recunoștința față de Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Guvernului Danemarcei pentru contribuția la organizarea evenimentului de lansare a platformei naționale pentru dezvoltarea economică verde. 

  Platforma oferă un cadru propice pentru schimb de experiență între mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și cele locale ce aplică cu succes instrumente de dezvoltare durabilă în diferite localități ale țării. În același timp, aceasta promovează schimbul de bune practici dintre funcționarii și antreprenorii moldoveni și companiile străine care desfășoară proiecte și afaceri ”verzi” de succes în regiune, pentru preluarea acestora în țara noastră.

  Dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi sunt domenii intersectoriale complexe, ce necesită eforturi considerabile de coordonare din partea autorităților Republicii Moldova. Conștienți de acest fapt și conducându-ne de importanța domeniilor respective pentru țara noastră, ne asumăm angajamentul de a asigura o bună coordonare a eforturilor sectoriale ale ministerelor Agriculturii și Industriei Alimentare, Economiei și Mediului și ale Guvernului în general pentru dezvoltarea durabilă a tuturor aspectelor vieții din Republica Moldova în armonie cu mediul înconjurător. Pe această cale, invităm și alți colegi din Guvern să se alăture prezentei Declarații.

  Suntem siguri că doar cu eforturi concentrate și acționând în comun, în interesul oamenilor, putem asigura tuturor cetățenilor din Moldova șansa de a trăi mai bine, la ei acasă.


  SEMNATARI:

  Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministrul Economiei

  Vasile BUMACOV, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare

  Gheorghe ȘALARU, ministrul Mediului

  8 aprilie 2014