• Prima   |  Cadrul instituţional   |  Informaţii generale

    Informaţii generale

      Print

    Cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă și înverzirea economiei este reprezentat de Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Fondul Național de Mediu, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, Academia de Ştiinţe, organizaţii neguvernamentale de profil. 

    O contribuţie substanţială, concretizată prin resurse financiare, expertiză şi formularea unor politici în domeniu, este acordată de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare, Fondul Global de Mediu, USAID, Fondul Provocările Mileniului, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.  

    În perspectiva imediată, la propunerea Proiectului PNUD/GEF "Reforma Fiscală de Mediu", urmează a fi creată, la nivel naţional, o Comisie pentru Reforma Fiscală de Mediu, ca un mecanism de coordonare a procesului de dezvoltare durabilă şi de înverzire a economiei.