• Prima   |  Cadrul normativ şi de politici   |  Programul de activitate al Guvernului

    Programul de activitate a guvernului

      Print

    Programul care stă la temelia activității Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018 își propune, ca obiectiv principal, creșterea bunăstării, siguranței şi calității vieții cetățenilor, în special prin: dezvoltarea economiei şi facilitarea creării locurilor de muncă bine plătite, eradicarea corupției şi garantarea supremației legii, asigurarea securității personale, fortificarea capacității de apărare a tării, prestarea serviciilor publice accesibile şi cost-eficiente, asigurarea protecției sociale pentru grupurile vulnerabile ale populației.
    Cea mai sigură cale pentru atingerea acestor obiective este integrarea europeană. În acest scop, Guvernul își propune să creeze toate premisele necesare care, odată valorificate, vor asigura eligibilitatea Republicii Moldova privind obținerea statutului de țară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru îndeplinirea dezideratului în cauză, la baza Programului de activitate al Guvernului a fost pusă implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, în special prin realizarea Planului național de acțiuni, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014.