• Prima   |  Cadrul normativ şi de politici   |  Strategia de mediu

  Strategia Națională de Mediu pentru anii 2014 - 2023

    Print

  Noua Strategie de mediu urmărește garantarea pentru populația Republicii Moldova a dreptului la un mediu durabil nepoluat și sănătos, în contextul dezvoltării economice.

  Documentul  stabilește ca în următorii 10 ani să fie dezvoltat un sistem ecologic modern, prin elaborarea și adoptarea unui cadru legislativ de mediu conform  standardelor europene. Sunt stipulate prevederi ce vor reduce impactul negativ al activității economice asupra mediului, dar și va spori nivelul de cunoștințe privind protecția mediului cu cel puțin 50%.

  De asemenea, sunt prevăzute măsuri de protecție și conservare a biodiversității, valorificarea ecosistemelor, reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră cu cel puțin 20 la sută până în anul 2020, reducerea cantității de deșeuri depozitate cu 30% și creșterea ratei de reciclare cu 20% până în anul 2023.

  Potrivit specialiștilor, prin realizarea Strategiei, peste 80% din populație va avea acces la apă de calitate și peste 65 la sută -  la sisteme de canalizare.

  Strategia mai prevede crearea a 8 regiuni de management integrat al deșeurilor, în cadrul cărora vor fi construite 2 stații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor pentru  municipiile  Chișinău și Bălți, 7 depozite regionale de deșeuri menajere solide și 100 de stații de transfer.

  Pentru aplicarea prevederilor Strategiei sunt necesare aproape 9 miliarde de lei, costurile fiind estimate în cadrul negocierii Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb cu UE. Cheltuielile vor fi acoperite din mijloace interne (bugetului de stat, fondul ecologic național, fondul de dezvoltare regională, fondul pentru eficiență energetică) și din investiții externe, transmite Serviciul de presă al Guvernului.

  Strategia aprobată în Ședința Guvernului din 29 martie 2014 o puteți descărca în continuare.