• Prima   |  Cadrul normativ şi de politici   |  Strategia de dezvoltare a ÎMM

  STRATEGIA de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020

    Print

  Strategia oferă cadrul de politici pe termen lung și mediu privind dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (IMM-uri) din Republica Moldova. Prin implementarea acestei strategii se dorește o trecere de la modelul de dezvoltare economică, bazat pe consum,  la un nou model, orientat spre exporturi, investiții şi inovații.

  ÎMM au un rol important în dezvoltarea economică a oricărei țări. În UE sectorul ÎMM generează 58,4% din PIB, în SUA - 43,4 (date din 2009). Ponderea ÎMM-urilor moldovenești în PIB, în anul 2010, a constituit 28,3%.

  Direcțiile prioritare ale noii strategii sînt: ajustarea cadrului normativ de reglementare la necesitățile dezvoltării ÎMM; îmbunătățirea accesului lor la finanțare; dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor și culturii antreprenoriale, sporirea competitivității și încurajarea spiritului inovator, facilitarea dezvoltării ÎMM în regiuni și dezvoltarea parteneriatelor în afaceri.

  Biroul Național de Statistică anunță că în anul 2011, în Republica Moldova numărul întreprinderilor mici şi mijlocii  a constituit 47,3 mii întreprinderi sau cu 1,7 mii întreprinderi (cu 3,7%) mai mult fată de anul 2010.

  Numărul persoanelor  care activează în întreprinderile mici şi mijlocii,  în perioada de referință,  a constituit 294,2 mii persoane,  deținând  57,7% din numărul total de angajați ai întreprinderilor.

  Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5% din numărul total de întreprinderi.