• Prima   |  Cadrul normativ şi de politici   |  Fondul Ecologic Naţional

    Fondul Ecologic Naţional

      Print

    Regulamentul privind administrarea Fondului  Ecologic Naţional este elaborat în baza Legii Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 "Privind protecţia mediului înconjurător", Legii Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului şi Hotărîrii Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice", cu modificările şi completările ulterioare şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare, sarcinile şi atribuţiile organului de administrare şi organelor executive ale fondurilor ecologice, modalitatea de examinare, aprobare şi coordonare a implementării proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului.

    Fondul Ecologic Naţional (FEN) este creat în cadrul Ministerului Mediului. Funcţia de administrare a FEN o îndeplineşte Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional, iar organele executive sunt Serviciul Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional din cadrul Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă, experţii în domeniu, care efectuează expertiza proiectelor şi responsabilii pentru coordonarea implementării proiectelor finanţate din fond din cadrul inspecţiilor ecologice.