• Prima   |  Priorităţi   |  Reducerea poluării şi emisiilor de carbon

    Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova

      Print

    Strategia de dezvoltare cu emisii reduse (SDER) a Republicii Moldova a fost elaborată în cadrul Proiectului "Suport pentru Protecţia Mediului şi Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale", activitate implementată de către Oficiul Schimbarea Climei al Ministerului Mediului (MM) cu suportul financiar al Biroului Regional pentru Europa şi Comunitatea Statelor Independente (RBEC Bratislava) al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi oficiul de ţară PNUD Moldova.