• Prima   |  Parteneriate internaționale   |  Proiecte de dezvoltare

  Proiecte din cadrul Programului „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”

    Print

  1.    Sprijinirea elaborării de politici strategice (UNEP) are ca scop stabilirea unui cadru coerent de planificare a politicilor legate de consumul și producția durabilă (SCP) și promovarea economiei verzi. Aceste obiective urmează a fi reflecte mai bine în planuri operaționale și programe ale guvernului.

  Progrese înregistrate: s-a decis stabilirea unui grup de lucru inter-ministerial pentru dezvoltarea durabilă în scopul monitorizării dezvoltării și punerii în aplicare a planurilor de acțiune. Experții naționali au selectat două ramuri, agricultura și eficiența energetică, pentru o analiză suplimentară a modalităților de creștere a eficienței resurselor și stimularea creșterii economice (scenarii de modelare). Proiectul rezultatelor scenariilor de modelare a fost transmis experților naționali.

  2.    Măsurare creșterii economice verzi: Indicatorii creșterii verzi (GGI) (OECD) - proiectul va crea un mediu propice pentru adaptarea setului de Indicatori de Creștere Economică Verde la contextul și necesitățile Republicii Moldova ceea ce va permite monitorizarea obiectivă a durabilității creșterii economice din perspectiva mediului. 

  Progrese înregistrate:

  • Lansarea proiectului-pilot privind GGIs în Moldova (Octombrie 2013), 2 mese rotunde cu experți (aprilie și iunie 2014).
  • Prezentare proiectului studiului pilot privind măsurarea creșterii verde (realizat de către CAI „Expert -Grup" (iunie 2014).

  3.      Identificarea subvențiilor dăunătoare mediului (EHS) și lansarea reformei privind subvenționarea (OECD)

  Reformele a două scheme majore au fost modelate, analizate și sintetizate: cotele reduse de TVA pentru consumul de gaze naturale și de energie electrică în sectorul rezidențial (8% și 0%, respectiv, în loc de standard de 20% rata).

  4.    Crearea stimulentelor de piață pentru produsele ecologice (OECD) - au fost organizate 2 ateliere de lucru cu privire la prezentarea instrumentelor economice de management a produselor neprietenoase mediului și ulterior, discuții asupra recomandărilor de politici pentru Republica Moldova.

  Obiectivele de bază ale proiectului sunt:

  • elaborarea și implementarea a patru categorii de instrumente economice care ar facilita reducerea impactului asupra mediului generat de produsele neprietenoase mediului, precum și ar contribui simultan la încasări în bugetul public, prin: impozite pe produs, diferențiere a taxei de mediu, sisteme de rambursare a depozitelor și răspunderea extinsă a producătorului;
  • elaborarea Manualului de politică „Crearea stimulentelor de piață pentru Produse Ecologice" de către Secretariatul OECD, care va servi ca o bază analitică pentru recomandările de politici pentru Republica Moldova;

  5.      Achizițiile Publice Durabile (UNEP)

  Obiectivele:

  • Promovarea schimbărilor în consumul public prin intermediul practicilor de Achiziții Publice Durabile;
  • Stimularea inovării și a serviciilor și bunurilor mai durabile prin intermediul Achizițiilor Publice Durabile.

  Obiectivul primei componente este de a oferi suport țărilor în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de achiziții publice durabile, prin creșterea gradului de conștientizare și consolidarea capacităților factorilor de decizie și a managerilor în achiziții din regiunea Parteneriatului estic. Activitățile au ca scop consolidarea sistemelor de achiziții publice, implementarea unei baze pentru achizițiile publice durabile (SPP) și dezvoltarea unor planuri de acțiuni naționale, adaptate la nevoile și contextul specific al țărilor vizate.

  Obiectivele celei de-a doua componente sunt îndreptate spre prezentarea și perceperea achizițiilor publice durabile, prin creșterea gradului de conștientizare de către autoritățile publice, producători și consumatori cu privire la etichete ecologice potențiale, și prin diseminarea celor mai bune practici pentru implementarea în industrie și societate a directivelor UE privind etichetarea ecologică.

  Progrese înregistrate: Organizația națională de contact a fost desemnată Agenția Proprietății Publice, care a organizat un atelier de lansare a proiectului în luna mai curent, precum și a fost stabilit Comitetul de Coordonare și aprobat planul de implementare a proiectului pentru anul 2014. Următoarea etapă constă în elaborarea și aprobarea unui plan național de acțiuni pentru achizițiile publice durabile.

  6.    Ecologizarea IMM-urilor (OECD) - proiectul prevede desfășurarea unei evaluări sectoriale (chestionare de evaluare a IMM-urilor). OECD a contractat institutul Național de Cercetări Economice pentru completarea chestionarelor, care vor fi utilizate pentru elaborarea raportului de evaluare pentru Republica Moldova. În baza acestuia, echipa OECD va prezenta un set de recomandări pentru politicile de dezvoltare a sectorului IMM-urilor sub aspectul promovării principilor economiei verzi. 

  Progrese înregistrate: anchetarea realizată a identificat principale domenii de intervenții ale autorităților guvernamentale în scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu ale IMM-urilor și  creării unei platforme eficiente pentru dialogul părților interesate.

  7.    Programul Producere mai Pură și Eficientă a Resurselor (RECP) (UNIDO) - are ca scop promovarea Dezvoltării Durabile în Republica Moldova și promovarea modelelor de Consum și Producere Durabilă în sectorul industrial prin implementarea metodelor, practicilor si politicilor conceptului Eficienței Resurselor și Producerii mai Pure.

  8.    Promovarea Agriculturii Ecologice (UNEP) - acest proiect își propune să ofere sprijin sporirea cunoștințele cu privire la oportunitățile de piață și barierele pentru producția și comerțul cu produse ecologice. Scopul final al proiectului este de a crește numărul de companii și agricultori care valorifică oportunitățile comerciale ale agriculturii ecologice. La moment se implementează un proiect pilot prin intermediul achizițiilor publice durabile în școli.

  9.      Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) și Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA), (UNECE) are ca obiective:

  • a promova integrarea conceptelor de EIA și SEA în sistemul legal, de reglementarea și administrativ național; 
  • acceptarea măsurilor necesare pentru implementarea eficientă a SEA și EIA de către părțile interesate. 

  Progrese înregistrate: mai multe recomandări au fost elaborate și oferite care descriu acțiunile necesare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ, a procesului instituțional privind încorporarea conceptelor de EIA și SEA la nivel național. Ca rezultat, a fost elaborat un proiect de lege cu privire la Evaluarea Strategică de Mediu, care se află la etapa de expertiză legală și anticorupție.