• Prima   |  Bune practici   |  Republica Moldova

  Afacerea perfectă pentru energia curată

    Print

  Avansarea Republicii Moldovei în furnizarea de energie din surse regenerabile a condus la creșterea numărului de afaceri de producere a combustibilului din biomasă. Fiind atractiv ca şi preţ şi nepoluant, combustibilul din biomasă reprezintă un câştig triplu: e bun pentru consumatori, oamenii de afaceri şi mediul înconjurător.

  Antreprenorul Oleg Donoagă este unul  din primii producători de brichete şi pelete din resturi vegetale, care ard în cazane speciale pentru a genera energie termică. În doar doi ani, AgroBioBrichet a crescut de la o întreprindere începătoare la unul din cei mai mari producători din Moldova, producând anual combustibil suficient pentru a încălzi 30 de instituţii publice.

  „Am riscat să fim primii într-o piață subdezvoltată", îşi aminteşte Oleg Donoagă cu mândrie, urmărind acum o fabrică unde lucrătorii încarcă grămezi de paie şi deșeuri agricole în mașini care le compresează în brichete. Acestea sunt ușor de manevrat, transportat şi ard eficient. Fiecare tonă înlocuiește aproximativ 800 de kilograme de cărbune.

  „La început, a fost mare şi efortul de promovare a noului combustibil," el a adăugat."Oamenii îşi doreau o alternativă la gaz, dar le era frică sa facă o nouă schimbare."

  Donoagă apreciază parteneriatul dintre PNUD şi Uniunea Europeană acesta fiind benefic pentru creşterea afacerii sale - acum parte a unei noi industrii ce aduce Republica Moldova mai aproape de un viitor al utilizării energiei durabile. Parteneriatul vizează cel mai mare proiect de energie regenerabilă din ţară, care abordează complex cererea şi oferta.

  „Acest proiect a fost declanşator în lansarea industriei de utilizare a surselor şi tehnologiilor de energie regenerabilă, " susţine Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei.

  Din moment ce PNUD şi UE au început colaborarea cu partenerii  săi la nivel național doi ani în urmă, producerea de biomasă a crescut de 10 ori; companiile producând în prezent 160,000 de tone de biocombustibil solid pe an. În actualul sezon de încălzire, compania sa nu a putut face faţă cererii sporite de combustibil din biomasă, motiv din care AgroBioBrichet şi-a lansat o filială de producere a biocombustibilului în regiunea de nord a ţării,  iar în această primăvară planifică  creşterea de plante energetice. De asemenea, ei au devenit activi şi pe piaţa de instalare a liniilor de brichetare/peletare, cât şi în acordarea de consultanţă pentru producătorii începători.

  Datorită acestor rezultate remarcabile, Oleg Donoagă a fost desemnat în 2012 câştigător al Competiţiei  Moldova Eco-Energetică la categoria „Cel mai bun proiect în Energia din Biomasă".  La eveniment au fost  premiate mai multe iniţiative de succes de utilizare a energiei regenerabile, promovând astfel beneficiile acesteia în rândul publicului.

  În căutarea securității energetice

  Republica Moldova este unul din puţinele state din Europa de sud-est cu o dependenţă cvasi-totală faţă de furnizorii externi de resurse energetice. Peste 95%  din resursele energetice consumate pe teritoriul Republicii Moldova sunt importate. Este vorba de energie electrică, gaze naturale, cărbune şi produse petroliere. Odată cu creșterea costurilor la energie şi a nesiguranței cu privire la securitatea energetica,  Guvernul de la Chişinău şi-a trasat obiective ambiţioase în atingerea independenţei energetice.

  Până în 2020, Republica Moldova îşi propune sporirea până la 20% a ponderii energiei  produse din surse regenerabile în structura totală a consumului energetic, reducerea cu 20%  a consumului de energie în clădiri, cât şi reducerea cu 25% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

  Parteneriatul PNUD-UE a fost vital în ajutorul Moldovei de a-și atinge obiectivele. Prioritatea inițială a fost de a demonstra potențialul de biomasă, atât factorilor de decizie cât şi publicului. Începând cu 2011, proiectul a sprijinit instalarea centralelor termice pe biomasă în 130 şcoli, centre de sănătate şi centre comunitare din regiunile rurale din întreaga ţară.

  Beneficiile au fost foarte repede vizibile: numărul persoanelor din instituțiile publice care beneficiază de încălzire bio este de 37,000; cheltuielile pentru încălzire s-au redus cu 30%; emisia gazelor cu efect de seră se aşteaptă să fie redusă cu 30,000 tone de CO2 pe an odată cu înlocuirea gazului şi cărbunelui cu biomasă.

  Crearea unei noi industrii

  Alte avantaje derivă din creșterea industriei locale de biomasă,  banii plătiți pentru combustibili rămânând în țară și contribuind la dezvoltarea de noi afaceri. Afacerile noi au condus la crearea de alte sute de noi locuri de munca, acesta fiind doar un start.

  Aproape în fiecare zi, antreprenorii contactează echipa de proiect în dorința de a lansa o afacere în producerea de combustibil din biomasă. Până în prezent, circa 300 de viitori şi actuali producători de combustibil din biomasă au participat la seminarele de instruire organizate de proiect în domeniul producerii combustibilului din biomasă. Aceasta marchează o avansare importantă către suportul sistematic pentru o industrie atât de fragedă.  Oleg Donoagă a învăţat din propriul efort şi risc să producă biocombustibil în Republica Moldova. A început să producem brichete într-o piaţă nedezvoltată, multe lucruri cunoscându-le din mers sau din Internet.

  În 2012, a fost organizat, primul de acest gen, atelier pentru producătorii de biomasă, care a reunit antreprenori din întreaga ţară pentru a îşi împărtăşi  propria experiență şi pentru a învăţa unul de la altul  cum să modernizeze şi să asigure calitatea biocombustibilului. Unii antreprenori  au participat la Conferința şi Expoziția Europeană pe Biomasă, unde au intrat în contact direct cu cei mai mari jucători pe piaţa de biomasă din Europa şi au stabilit relaţii de colaborare şi parteneriat cu agenţii economici europeni din sector. Un alt grup de oameni de afaceri au mers într-o misiune de afaceri în Cehia, Polonia şi România pentru a învăţa experienţa acestora în producerea şi  asamblarea cazanelor pe bază de biomasă.

  Din moment ce industria biomasei se dezvoltă foarte repede, controlul calităţii a devenit esenţial pentru a câştiga încrederea în noul produs de pe piaţă. Performanţa optimală a centralelor termice pe biomasă este necesară pentru a reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră, cât şi costurile pentru încălzire. În 2012, Institutul Național de Standardizare și Metrologie a adoptat 37 de standarde europene din domeniul biocombustibililor solizi. Ele vor fi obligatorii pentru toţi producătorii de combustibil din biomasa solidă.

  Sporirea finanţării

  În contextul  sporirii numărului de utilizatori ai energiei din biomasă, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o politică pro-activă în stimularea şi creşterea pieţei de producere a biocombustibilului.  Ministerul Economiei,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică, cu sprijinul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova , au lansat un fond circulant destinat antreprenorilor  ce nu pot acoperi investiţia de start a afacerii.

  Antreprenorii pot utiliza acest fond pentru a procura în leasing echipament de producere a combustibilului din biomasă, acesta fiind acordat pe o perioadă de 3 ani, cu 0% comision, 0%  dobândă şi  0%  TVA.  „Ne propunem să dezvoltăm şi sectorul privat de producere a combustibilului din biomasă, astfel încât acesta să devină accesibil pentru fiecare", susţine Mihail Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

  Sergiu Ochincă este un antreprenor care şi-a vândut propria casă pentru a pune pe roate o afacere de producere a biocombustibilului.  Strategia sa de start a fost să-şi vândă marfa pe piaţa europeană, dar mare i-a fost uimirea şi încântarea când a înţeles că nu va putea face faţă cererii sporite în Moldova.

  El este unul din primii beneficiari ai programului de leasing a echipamentului de brichetare,  peletare. „Această ofertă  vine ca o mănuşă pentru planul meu de dezvoltare a afacerii", spune Sergiu Ochincă cu satisfacţie.

   

  Cifre şi fapte:

  • În mai puţin de doi ani, producerea de biocombustibil solid a crescut de 10 ori, companiile producând în prezent 160.000 tone de biocombustibil anual.
  • Fiecare întreprindere produce, în medie, suficient biocombustibil pentru a încălzi 30 de instituţii publice.
  • 300 de antreprenori au acumulat cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru lansarea şi gestionarea cu succes a afacerilor de producere a biocombustibilului.
  • Sisteme moderne de biomasă sunt instalate în 130 de şcoli, centre de sănătate, centre comunitare în satele din toată Republica Moldova.Sisteme moderne de biomasă sunt instalate în 130 de şcoli, centre de sănătate, centre comunitare în satele din toată Republica Moldova.
  • Peste 37.000 de persoane îşi petrec iernile în încăperi bine încălzire, costurile de încălzire reducându-se cu cel puţin 30%.
  • Institutul Național de Standardizare și Metrologie a adoptat 37 de standardele europene în domeniul producerii biocombustibililor solizi.