• Prima   |  Bune practici   |  Uniunea Europeană

  Strategia Europa 2020

    Print

  Priorități

  Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăși criza economică și pentru a crea condițiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forței de muncă. 

  Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică: inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare; durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; și favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea sărăciei. Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase privind ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima. 

  Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de guvernanță economică menit să coordoneze acțiunile politice derulate la nivelul UE și la nivel național.

  5 obiective europene pentru 2020

  1.    1. Ocuparea forţei de muncă

  o    o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani

  2.    2. Cercetare şi dezvoltare 

  o    alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare

  3.    3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei

  o    reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990

  o    creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%

  o    creşterea cu 20% a eficienţei energetice

  4.    4. Educaţie

  o    Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii

  o    creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

  5.    5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale

  o    reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

  Aceste obiective:

  • progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei
  • mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai competitivi şi oferă condiţii favorabile creării de noi locuri de muncă
  • investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă.